Bố Vẫn Ở Phía Sau !

Bố Vẫn Ở Phía Sau !

Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy, nhưng cũng đừng quên bố đang khóc vì tự hào.

Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.

Bình luận