Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nói về các nhiệm vụ chống dịch của Quân đội ở TP HCM, ngày 23/4.

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nói về các nhiệm vụ chống dịch của Quân đội ở TP HCM, ngày 23/4.

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nói về các nhiệm vụ chống dịch của Quân đội ở TP HCM, ngày 23/4.

Bình luận