Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói về vụ đổi 100 USD và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói về vụ đổi 100 USD và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đại biểu Quốc hội chất vấn về vụ đổi 100 USD ở Cần Thơ. Sau phần trả lời của bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo "cái gì chưa hợp lý thì sửa cho dân nhờ".

Bình luận