Bộ Quốc phòng giao 21 ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng giao 21 ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng giao 21 ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bình luận