Bộ máy hành chính tiêu tốn 2/3 ngân sách

Bộ máy hành chính tiêu tốn 2/3 ngân sách

Sự cồng kềnh của bộ máy hành chính, công chức làm việc không hiệu quả, trong khi đó số cán bộ mới lại có dấu hiệu tăng lên thì thực sự đáng lo ngại. Việc phải nuôi một bộ máy hành chính quá cồng kềnh đã khiến ngân sách nhà nước trở nên eo hẹp, không những thế còn kéo lùi sự phát triển của đất nước. Chính bộ máy hành chính đã khiến không ít những dự án phát triển, đầu tư công mất rất nhiều thời gian mới được triển khai, dẫn đến tình trạng chất lượng cơ sở hạ tầng không đáp ứng tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế.

Bình luận