Bộ Công an đề xuất căn cước công dân gắn chíp điện tử

Bộ Công an đề xuất căn cước công dân gắn chíp điện tử

Thẻ căn cước công dân gắn chip hay còn gọi là thẻ căn cước điện tử, là thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bình luận