Bộ Công an chỉ cách phát hiện cảnh sát giả

Bộ Công an chỉ cách phát hiện cảnh sát giả

Công an khi khám xét hoặc đọc lệnh bắt sẽ có cán bộ VKS và công an, chính quyền sở tại đi cùng. Ngoài ra, phải có thêm sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố hoặc chính quyền địa phương

Bình luận