[BỜ CÕI NƯỚC VIỆT] Kinh Dương Vương - Đại đế nước Xích Quỷ - Thủy Tổ Tộc Việt

[BỜ CÕI NƯỚC VIỆT] Kinh Dương Vương - Đại đế nước Xích Quỷ - Thủy Tổ Tộc Việt

Người đầu tiên Chúng tôi xin giới thiệu là Kinh Dương Vương là một nhân vật truyền thuyết, con của Đế Thừa, cháu nội của Đế Lâm Khôi (Đế Đồi), cháu cố nội của Thần Nông.   Kinh Dương Vương (tức Lộc Tục) là ông nội của Hùng Vương thứ nhất mà Hùng Vương đời thứ nhất là con của Lạc Long Quân (tên húy Sùng Lãm), thuộc dòng dõi vua Thần Nông vốn được suy tôn là thủy tổ của người Bách Việt. Dã sử chép Kinh Dương Vương tên húy là Lộc Tục, là người hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất 2879 TCN, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ.   Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử (cả vùng hồ Động Đình), phía nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía đông là Đông Hải (một phần của Thái Bình Dương), phía tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay). Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là Lạc Long Quân.   Kinh Dương Vương có thể là danh hiệu đời sau truy tặng cho một tù trưởng bộ lạc đã góp công vào việc thống nhất tộc người Lạc Việt, có thể là tù trưởng bộ lạc Văn Lang trước Hùng Vương. Sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi Lạc Long Quân và Hùng Vương thứ nhất. Niên đại của Kinh Dương Vương là trước thế kỷ VII TCN bởi theo các bằng chứng khảo cổ học thì nhà nước đầu tiên Văn Lang được thành lập vào thế kỷ VII TCN.   Kỳ tới chúng tôi sẽ giới thiệu Lạc Long Quân   Hãy chia sẻ nhé

Bình luận