BỜ CÕI NƯỚC VIỆT: Hồ Chí Minh và phong trào bình dân học vụ

BỜ CÕI NƯỚC VIỆT: Hồ Chí Minh và phong trào bình dân học vụ

Nhiều bạn trẻ ngày nay hay nghe ông bà mình kể chuyện thời xưa, những thời gian khó đói ăn đói mặc, chiến tranh liên miên và trong đó sẽ ít nhiều nghe đến chuyện "bình dân học vụ" vậy bình dân học vụ là gì, mời quí vị và các bạn cùng tìm hiểu qua video này:

Bình luận