Biển vàng Ngải Thầu

Biển vàng Ngải Thầu

Đầu tháng 9 hàng năm, "thung lũng mây" Ngải Thầu lại thu hút du khách bởi màu lúa vụ hè thu rực vàng độ cao hơn 2.000 m.

Bình luận