Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không thể chính quyền làm sai mà quận huyện ủy không biết

“Chính quyền quyết, cấp ủy có biết không? Biết chứ, biết từ lâu. Nhưng chúng ta còn cái nương nhau, nể nhau. Không thể thường trực quận, huyện ủy họp chung mà chính quyền vận dụng sai quy định lại không biết” - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bình luận