Bị cáo Trương Minh Tuấn khai 'bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo ký quyết định'

Bị cáo Trương Minh Tuấn khai 'bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo ký quyết định'

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai tại tòa rằng dù lúc ông làm thứ trưởng không phụ trách doanh nghiệp nhưng vẫn được ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo ký các văn bản thực hiện thương vụ mua AVG.

Bình luận