Bị cáo Nguyễn Văn Cán: Không thuộc phe cánh Nguyễn Bá Thanh nên khổ trăm bề

"Thực lòng thưa quý tòa, nếu tôi theo nhóm Nguyễn Bá Thanh, làm theo ý kiến của Nguyễn Bá Thanh thì bản thân tôi sẽ sai phạm rất nhiều chứ không phải một văn bản này đâu", bị cáo Cán vừa nói vừa khóc và cho rằng: "Một số anh em bị cáo ngồi đây là anh em cán bộ của TP Đà Nẵng, chúng tôi đã dành thời gian công sức để công hiến cho thành phố này, để cho thành phố có được như hôm nay".

 

Bình luận