‘Bao khó khăn không bằng con hỏi khi nào mẹ về'

'Khó khăn nhất là khi nói chuyện với con, con hỏi sao mẹ đi lâu thế, bao giờ mẹ về', 'Chưa bao giờ được ngủ một giấc quá 3-4 tiếng, cho dù trong giờ nghỉ, họ vẫn cứ quanh quẩn bên chỗ khu bệnh nhân'...

Bình luận