Bão Ida đã đổ bộ Louisiana, mang theo lũ lụt và gió giật mạnh 240km/giờ

Bão Ida đã đổ bộ Louisiana, mang theo lũ lụt và gió giật mạnh 240km/giờ

Bão Ida đã đổ bộ Louisiana, mang theo lũ lụt và gió giật mạnh 240km/giờ

Bình luận