Bán hàng trên FB phải nộp thuế? Tại sao vậy?

Bán hàng trên FB phải nộp thuế? Tại sao vậy?

Nhiều người sẽ giật mình khi đọc trang đầu tờ Tuổi trẻ sáng nay. Bán hàng trên facebook: Phải nộp thuế! Bài viết sử dụng hình ảnh đặt hàng trên mạng, được giao tận nơi mà không có hóa đơn để dẫn vào quyết tâm của ngành thuế: thu thuế loại hình kinh doanh trên mạng. Tại sao bán hàng trên mạng phải đóng thuế?

Bình luận