Apple Store Singapore cấm tụ tập xếp hàng sớm mua iPhone XS

Apple Store Singapore cấm tụ tập xếp hàng sớm mua iPhone XS

Nhiều người đến Apple Store sớm hơn 2 ngày để xếp hàng mua iPhone XS nhưng bị giải tán, yêu cầu quay lại vào ngày hôm sau.

Bình luận