Anh shipper may mắn nhất đầu năm

Anh shipper may mắn nhất đầu năm

Ghét cái thể loại quấn khăn ra mắt tiếp người ta vậy. Không tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng người khác, mặc cái áo khoác to vào cũng còn đỡ ghê hơn là quấn có cái khăn, muốn thể hiện gì đây  

Bình luận