Ấn Độ, Nhật Bản kéo tàu chiến ra biển đối phó Trung Quốc

Ấn Độ, Nhật Bản kéo tàu chiến ra biển đối phó Trung Quốc

Ấn Độ, Nhật Bản kéo tàu chiến ra biển đối phó Trung Quốc 

Bình luận