Á khôi Ngoại thương phát biểu xuất sắc tại hội nghị của Liên Hợp Quốc

Á khôi Ngoại thương phát biểu xuất sắc tại hội nghị của Liên Hợp Quốc

Phùng Trang Linh vượt qua hơn 6.500 hồ sơ từ 157 quốc gia và trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á nằm trong top 10 người được chọn tham gia tại Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực Giải trừ quân bị. 

 

Bình luận