9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch covid-19 người dân cần biết

9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch covid-19 người dân cần biết

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh dưới đây:

Bình luận