6 LOẠI HOA QUEN THUỘC CỦA VIỆT NAM MANG LẠI TIỀM LỰC KINH TẾ CAO TRONG NGÀNH XUẤT KHẨU

6 LOẠI HOA QUEN THUỘC CỦA VIỆT NAM MANG LẠI TIỀM LỰC KINH TẾ CAO TRONG NGÀNH XUẤT KHẨU

Tiếp nối thành công của vải thiều, chôm chôm là loại quả tiếp theo chinh phục các thị trường tiêu thụ nước ngoài. Đầu tiên là thị trường Mỹ, tiếp đó là Trung Quốc.Vào cuối năm 2018, quả chôm chôm của Việt Nam đã chinh phục thành công thêm thị trường New Zealand.Đây là loại quả nằm trong danh mục hoa quả Việt được xuất khẩu sang nhiều nước nhất.

Bình luận