5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ thế nào?

Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khai đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai.

Bình luận