400 trên miền ".VN" bị tấn công trong dịp Tết

400 trên miền ".VN" bị tấn công trong dịp Tết

Trong dịp Tết vừa rồi có tới 399 website ".vn" bị tấn công, trong đó có 6 website của các cơ quan nhà nước.

Bình luận