3 giờ lắp đặt toa tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

3 giờ lắp đặt toa tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Rạng sáng 21/2, cấu kiện đầu tiên của đoàn tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) được lắp đặt để chuẩn bị vận hành thử vào tháng 9.

Bình luận