26 CÂU NÓI NỔI TIẾNG NHẤT CỦA HỒ CHỦ TỊCH VẪN ĐỂ LẠI NHỮNG BÀI HỌC SÂU SẮC CHO ĐẾN NGÀY NAY

26 CÂU NÓI NỔI TIẾNG NHẤT CỦA HỒ CHỦ TỊCH VẪN ĐỂ LẠI NHỮNG BÀI HỌC SÂU SẮC CHO ĐẾN NGÀY NAY

Dưới đây là những câu nói nổi tiếng nhất của Bác trong suốt cả cuộc đời hi sinh vì cách mạng dân tộc và vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho đến ngày hôm nay.

Bình luận