13km đường sắt trên cao: cần 600 nhân sự vận hành

13km đường sắt trên cao: cần 600 nhân sự vận hành

Tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội đi vào hoạt động sẽ cần bao nhiêu nhân sự để vận hành là câu hỏi mà rất nhiều người dân quan tâm.

Bình luận