Yêu cầu giải trình sai sót kỹ thuật ở cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

 

Lãnh đạo Bộ Giao thông khẳng định 16/7 là hạn cuối để Ban quản lý dự án 2 giải trình về hàng loạt sai sót kỹ thuật ở cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện.

Bình luận