Việt Nam và Thế giới: Việt Nam đảm bảo an toàn an ninh mạng

Việt Nam và Thế giới: Việt Nam đảm bảo an toàn an ninh mạng

Năm 2016 và ngay trong nửa đầu năm 2017 là thời gian rất phức tạp và có nhiều diễn biến xấu đối với tình hình an ninh mạng toàn cầu. Các quốc gia cần thực hiện cam kết mạnh mẽ hơn nữa để phát triển và xây dựng một thế giới hiện đại an toàn hơn, lành mạnh hơn. 

 

Bình luận