Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ

Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ

Hiện nay ở nước ta các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ nói chung và công nghệ vệ tinh nói riêng được điều hành bởi Trung tâm Vệ tinh Quốc gia. Trong thời gian sắp tới, kể từ ngày 17/7/2017 tổ chức này sẽ mang tên mới Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Triển vọng trung tâm này sẽ trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ hiện đại của đất nước và là trung tâm vũ trụ hàng đầu ASEAN với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất hiện đại.

Bình luận