Việt Nam trông đợi gì ở Hiệp định CPTPP vừa được ký ?

Việt Nam trông đợi gì ở Hiệp định CPTPP vừa được ký ?

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, ngay sau khi CPTPP được ký kết, Việt Nam trông đợi ở Hiệp định này nhiều khía cạnh. Cụ thể, về chính trị - đối ngoại, CPTPP mới sẽ là tập hợp có ý nghĩa của các nền kinh tế trong khu vực. Đem lại các lợi ích và lợi thế thiết thực, thúc đẩy xu hướng hợp tác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Bình luận