Việt Nam đã làm gì để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho APEC 2017?

Việt Nam đã làm gì để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho APEC 2017?

Việt Nam đã làm gì để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho APEC 2Tuần lễ APEC 2017 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017, và Đà Nẵng được chọn là thành phố đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này. Từ khi đảm nhận cương vị là nước chủ nhà tổ chức tuần lễ APEC 2017, trong thời gian 3 năm, Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng, thận trọng cho mọi công tác, đặc bi ệt là đến đầu năm 2017, các công tác bảo đảm an ninh đều được hoàn tất, thực hiện có hiệu quả, đúng theo lời chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang: “Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tất cả làm tốt mà mất an ninh an toàn là APEC không thành công”.

 

Bình luận