Video clip mô phỏng quá trình thi công hồ điều tiết thông minh

Video clip mô phỏng quá trình thi công hồ điều tiết thông minh

Hồ điều tiết thông minh chống ngập nước đầu tiên của TP.HCM sẽ thành hình trong vòng 1 tuần, với kỳ vọng giúp giảm ngập nước cho khu vực quận Thủ Đức.

Bình luận