Vận động tranh cử thời công nghệ cao

Không cần di chuyển giữa nhiều thành phố để vận động tranh cử, trong thời đại công nghệ số, một ứng viên có thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều điểm tranh cử khác nhau.

Bình luận