Tuyến phố đồng bộ hoá biển hiệu thứ 2 ở Hà Nội

Tuyến phố đồng bộ hoá biển hiệu thứ 2 ở Hà Nội

 200 cột cao 4,5 m, sơn màu đỏ trước mặt tiền của các hộ dân để lắp hệ thống biển quảng cáo thống nhất.

Bình luận