Tung tin đồn bắt cóc trẻ em tại Nghệ An, động cơ là gì?

Thông tin liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em tại Diễn Châu, Nghệ An: Chiều nay UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An cho biết thông tin trên là không chính xác.

Bình luận