Tự ra khỏi Đảng: Các vị cứ tự nhiên!

Tự ra khỏi Đảng: Các vị cứ tự nhiên!

Thân là một đảng viên, hơn nữa từng là một cán bộ lãnh đạo cấp cao, nguyên Thứ trưởng, ông Chu Hảo hẳn biết những điều đảng viên không được làm. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, ông Chu Hảo hết lần này đến lần khác vi phạm các điều cấm đó. Về thực chất, ông Chu Hảo đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ hàng ngũ, không còn xứng đáng với tiêu chuẩn, danh hiệu đảng viên cộng sản.

Bình luận