Tư duy lớn của ông chủ Trung Nguyên

Tư duy lớn của ông chủ Trung Nguyên

Ai nói anh ấy bị tâm thần thì vào xem đây!
Những lập luận hơi khác biệt nhưng hoàn toàn tỉnh táo và xuất sắc! Việc lập triết lý hay đạo cà phê cuối cùng cũng phục vụ cho thương hiệu đến tín đồ cà phê, đưa cà phê Việt đi khắp thế giới, vốn xưa nay chỉ bán cà phê thô, chả có thương hiệu! Đi sau nên cần khác biệt sẽ thành công! Đi vào tin người dùng, chứ không thể tư duy theo kiểu con buôn! Và từ đầu, Trung Nguyên đã xác định sứ mạng xã hội, phụng sự dân tộc của mình! Vậy mà nay phải chia nó ra bằng tiền, đau xót! Mình chẳng uống cà phê nhưng mình yêu quý Trung Nguyên!!!

Bình luận