Trump đề cử thẩm phán thẩm phán Neil Gorsuch vào tòa án tối cao Mỹ

Trump đề cử thẩm phán thẩm phán Neil Gorsuch vào tòa án tối cao Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Neil Gorsuch vào làm thẩm phán tòa án tối cao Mỹ.

 

 

"Hôm nay tôi giữ thêm một lời hứa với người dân Mỹ, bằng cách đề cử thẩm phán Neil Gorsuch vào tòa án tối cao Mỹ", ông Trump hôm nay nói.

Neil Gorsuch, 49 tuổi, xuất thân từ bang Colorado, là ứng viên trẻ nhất vào tòa án tối cao Mỹ trong 25 năm qua. Ông là con trai của một cựu quan chức chính quyền Ronald Reagan và ông hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm tại Denver.

Tòa án tối cao Mỹ gồm 9 thẩm phán, có trách nhiệm pháp lý cuối cùng về nhiều vấn đề nhạy cảm nhất của Mỹ, từ phá thai cho đến kiểm soát súng.

Thẩm phán Gorsuch là người có quan điểm bảo thủ và theo chủ nghĩa nguyên thủy, có nghĩa là ông tin rằng Hiến pháp Mỹ phải được diễn giải theo đúng ý những nhà lập quốc Mỹ đã định ra, theo BBC.

Đề cử của ông Trump cần phải được thượng viện thông qua. Nếu trở thành thẩm phán tối cao, phe bảo thủ sẽ chiếm đa số (5 so với 4) trong tòa án tối cao Mỹ.

 

 

Bình luận