Triều Tiên tấn công giả định Nhà Trắng, tòa nhà quốc hội Mỹ

Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân cũng như sẽ tăng cường năng lực hạt nhân "đến mức tối đa" một cách "liên tục và xuyên suốt bất cứ lúc nào".

Bình luận