Triển lãm bản đồ & tư liệu \

Triển lãm bản đồ & tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

Với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và trên 100 bản đồ được trưng bày, triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông. Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới triều Nguyễn (năm 1902, 1945). Ngoài ra, có bộ sưu tập gồm 4 tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ qua các thời đại Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bình luận