Trao gửi nghĩa tình với đồng bào Tây Nguyên

Trao gửi nghĩa tình với đồng bào Tây Nguyên

Với thông điệp chia sẻ với nhân dân, đồng bào còn gặp nhau khó khăn trong đời sống và phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để họ có thể vươn lên thoát nghèo bền vững nghèo, Bộ Công an đã phát động chương trình ý nghĩa mang tên Trao gửi nghĩa tình. Đây là chương trình thường xuyên được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, qua đó góp phần gắn chặt thêm tình quân dân và xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân đẹp trong lòng dân.

Bình luận