Tổng thống Trump muốn Mỹ thống lĩnh không gian

Tổng thống Trump muốn Mỹ thống lĩnh không gian

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Quốc phòng thành lập Bộ chỉ huy Không gian nhằm tăng cường hoạt động của quân đội nước này trên vũ trụ.

Bình luận