Tôn trọng dân chủ nhưng phải giữ gìn kỷ cương, phép nước và sự nghiêm minh của pháp luật

Tôn trọng dân chủ nhưng phải giữ gìn kỷ cương, phép nước và sự nghiêm minh của pháp luật

Xung quanh hiện tượng một bộ phận người dân bị kích động tụ tập, tuần hành, gây rối, đập phá tài sản và có nhiều hành vi vi phạm pháp luật những ngày gần đây nhiều ý kiến phản hồi kiến nghị không chỉ dừng ở kiên trì tuyên truyền, vận động, tôn trọng dân chủ mà cũng cần phải có những biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời giữ vững kỷ cương phép nước và sự nghiêm minh của luật pháp…

Bình luận