Tọa đàm trực tuyến về Giải pháp ngăn chặn và đấu tranh với thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet

Tọa đàm trực tuyến về Giải pháp ngăn chặn và đấu tranh với thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet

Cuộc tọa đàm "Giải pháp ngăn chặn và đấu tranh với thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet" sẽ được báo Điện tử Tổ Quốc tổ chức vào 8h30 sáng nay (26/8).

Bình luận