Tinh gọn biên chế Bộ Công an luồng gió mới cần được lan tỏa

Tinh gọn biên chế Bộ Công an luồng gió mới cần được lan tỏa

Theo Nghị định 01 của Chính phủ, từ ngày 6-8, Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị, trong đó có 06 Tổng cục, 60 đơn vị cấp cục, 300 đơn vị cấp phòng (thuộc bộ), 500 đơn vị cấp phòng (thuộc công an tỉnh), 1000 đơn vị cấp đội (thuộc công an huyện).

Bình luận