Tin Tức 24h: Băn khoăn khi mở cửa cho người Việt vào Casino

Tin Tức 24h: Băn khoăn khi mở cửa cho người Việt vào Casino

 

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, Nghị định về Kinh doanh Casino được Chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Đây được coi là một bước tiến rõ rệt trong quan niệm về trò chơi có thưởng và cũng là khung pháp lý đầu tiên cho phép thí điểm người từ 21 tuổi trở lên vào casino. Đa phần người dân và các chuyên gia đều cho rằng quy định này là phù hợp với nhu cầu và xu thế phát triển, song quan trọng nhất là làm sao để hạn chế tối đa những tiêu cực có thể xảy ra

Bình luận