Tiết lộ thông tin mật cho Nga, ông Trump có phạm tội phản quốc?

Tiết lộ thông tin mật cho Nga, ông Trump có phạm tội phản quốc?

Ngạc nhiên thay, kể cả trong trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ thông tin tình báo mật cho Nga thì ông cũng không phạm pháp, theo các chuyên gia pháp lý.

Bình luận