Tiêm kích tàng hình của Iran chạy thử trên đường băng

Tiêm kích tàng hình của Iran chạy thử trên đường băng

Truyền thông Iran tung hình ảnh cho thấy tiêm kích tàng hình F-313 chạy thử trên đường băng, bác bỏ nghi ngờ rằng nó chỉ là mô hình không thể hoạt động. 

Bình luận