Thực hư thông tin Mỹ miễn visa cho công dân Việt Nam

Thực hư thông tin Mỹ miễn visa cho công dân Việt Nam

Thông tin Mỹ miễn thị thực cho công dân các nước Châu Á trong đó có Việt Nam, là hoàn toàn bịa đặt. Người dùng internet cần phải hết sức chú ý.

Bình luận