Thực hư thông tin Mỹ miễn visa cho công dân Việt Nam

Thông tin Mỹ miễn thị thực cho công dân các nước Châu Á trong đó có Việt Nam, là hoàn toàn bịa đặt. Người dùng internet cần phải hết sức chú ý.

Bình luận